Право на податковий кредит при відмові у бюджетному відшкодуванні

Право на податковий кредит при відмові у бюджетному відшкодуванні

ДФСУ у листі від 28.12.2017 р. № 3193/6/99-99-12-02-01-15/ІПК розглянула звернення платника податку щодо врахування суми ПДВ по податковому повідомленню-рішенню (далі — ППР), яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у складі від’ємного значення майбутніх періодів звітності з ПДВ та у сумі податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН/РК в ЄРПН.

Податківці зазначили, що сума ПДВ, у якій відмовлено при наданні бюджетного відшкодування ПДВ, може бути врахована у збільшення значення рядків «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу» декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження ППР за формою «ВЗ». Тобто така сума може бути врахована платником зі знаком «+» у рядку 16.3 декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього ППР, із обов’язковим заповненням спеціального поля в податковій декларації, де вказується дата, номер податкового повідомлення-рішення та сума зменшення від’ємного значення за результатами перевірки.

Зазначена сума приймає участь у розрахунку суми рядка 17 «усього податкового кредиту» декларації з ПДВ за звітний (податковий) період. Відповідно при визначені від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 — рядок 9 декларації) (позитивне значення), приймає участь в обрахунку:

  • суми від’ємного значення, яка зараховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ та/або підлягає бюджетному відшкодуванню та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду;
  • суми від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду).

Також податківці зазначили, що сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН, збільшується на суму зменшення заявки на відшкодування згідно повідомлення-рішення за формою ВЗ, яким було відмовлено у наданні бюджетного відшкодування.

Що стосується зарахування суми податку, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування по податковому повідомленню-рішенню за формою ВЗ, на рахунок у СЕА ПДВ, то ПКУ такої можливості не передбачено. Електронний рахунок — це рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН та/або РК в ЄРПН, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку.