Облік доходів та витрат при реорганізації підприємства — платника податку на прибуток

Налог на прибыль

Облік доходів та витрат при реорганізації підприємства — платника податку на прибуток

Налог на прибыль

Особливості обліку під час реорганізації юридичних осіб визначені пунктом 153.15 ст. 153 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.
Зокрема, не включається до складу доходу платника податку — правонаступника сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних та нематеріальних активів, отриманих від юридичної особи, що припиняється у зв’язку з проведенням реорганізації.
Об’єкти основних засобів та нематеріальних активів юридичної особи, яка припиняється у зв’язку з проведенням реорганізації, включається до складу відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів платника податків — правонаступника за балансовою вартістю на дату затвердження передавального акта та підлягає амортизації в порядку, визначеному ПКУ.
Собівартість запасів, що обліковуються в обліку такої юридичної особи, що припиняється, включається до складу собівартості запасів правонаступника на дату затвердження передавального акта.
Якщо визначена зазначеним розділом дата збільшення витрат, здійснених (нарахованих) юридичною особою, що припиняється, не настала до моменту затвердження передавального акта, такі витрати враховуються в обліку платника податків — правонаступника.
Такий платник податку — правонаступник набуває право на збільшення витрат у загальному порядку, визначеному цим розділом (пп. 153.15.1 ст. 153 ПКУ).