Підстави для відмови у допуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки

Підстави для відмови у допуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки

Як відомо, посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення та за умови пред’явлення або надіслання таких документів:

 — направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються:

 • дата видачі,
 • найменування контролюючого органу,
 • реквізити наказу про проведення відповідної перевірки,
 • найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться,
 • мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки,
 • посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.

Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу;

 — копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються:

 • дата видачі,
 • найменування контролюючого органу,
 • найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці – адреса об’єкта, перевірка якого проводиться,
 • мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки,
 • дата початку і тривалість перевірки,
 • період діяльності, який буде перевірятися.

Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника та скріплення печаткою контролюючого органу;

 — службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред’явлення або ненадіслання у випадках, визначених ПКУ, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред’явлення документів, що оформлені з порушенням, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків від допуску до перевірки на інших підставах, ніж вищезазначені, не дозволяється.