Трансфертне ціноутворення у 2015 році

Трансфертне ціноутворення у 2015 році

Докорінно змінились умови для визнання певних операцій контрольованими.

Починаючи з 01.01.2015 контрольованими визнаються лише операції з нерезидентами, які є пов’язаними особами або з нерезидентами, що зареєстровані в «низькоподаткових» юрисдикціях (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України).

Операції з відповідним нерезидентом можуть бути визнані контрольованими у випадку, якщо платник податку та/або його пов’язані особи мають обсяг доходу понад 20 млн. грн. і при цьому платник податку та/або його пов’язані особи здійснювали з таким нерезидентом операції на суму, що перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ) або 3 відсотки доходу.

При цьому важливо розуміти, що з огляду на зміну визначення поняття «пов’язаних осіб» таким особами можуть бути визнані нерезиденти не лише в силу формального володіння корпоративними правами, але також на підставі того факту, що сума боргових зобов’язань, наданих таким нерезидентом або гарантованих ним, перевищує суму власного капіталу резидента більш ніж в 3,5 рази.

Також до складу контрольованих операцій включаються операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів (незалежно від їх пов’язаності чи реєстрації в «низькоподатковій» юрисдикції), а також операції, що здійснюються між пов’язаними особами із залученням (за посередництвом) осіб, які не є пов’язаними, але:

— не виконують істотних функцій, пов’язаних з придбанням (продажем) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами;
— не використовують істотних активів та/або не приймають на себе істотних ризиків для організації придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами.

Починаючи з 01.01.2015 р. трансфертне ціноутворення використовується виключно для контролю обчислення податку на прибуток.

Подача звіту про контрольовані операції буде обов’язковою лише для операції, які в сукупності перевищують 5 млн. грн., для менших операцій платник буде зобов’язаний надавати довідку про такі операції у складі декларації з податку на прибуток.

Подання звітів та визначення операцій контрольованими за 2014 рік здійснюється відповідно до правил, що діяли в 2014 р.

Певних змін зазнали правила проведення перевірки контрольованих операцій органами Державної фіскальної служби. Найбільш суттєвою зміною є збільшення терміну давності для контролю таких операцій до 7 років.