Щодо окремих питань оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами

Торговля ценными бумагами

Щодо окремих питань оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами

У консультації використовуються такі скорочення:

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) – Кодекс;

Закон України від 06 грудня 2012 року №5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» – Закон №5519-VI.

Запитання 1: У якому періоді у декларації з податку на прибуток відображається дохід від продажу цінних паперів на вторинному ринку, якщо передплата надійшла у грудні 2013 року, а перехід права власності відбувся у січні 2014 року?

Відповідь: Податковим періодом для визначення доходу від такої операції є перший звітний період 2014 року, за який платник подає податкову декларацію з податку на прибуток (перший квартал, перше півріччя, 9 місяців, рік), оскільки відповідно до п.137.1 ст.137 Кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

Запитання 2: Чи здійснюється оподаткування операцій з відчуження корпоративних прав, що виражені в іншій ніж цінні папери формі?

Відповідь: Фінансовий результат від таких операцій розраховується як різниця між доходом від продажу (відчуження) і сумою витрат на придбання таких активів. Прибуток включається до складу доходів, а збиток до складу витрат, які беруть участь у визначенні об’єкта оподаткування у загальному порядку. При цьому, в окремому обліку визначається фінансовий результат за такими операціями.

Запитання 3: Яким чином визначається фінансовий результат від торгівлі борговими цінними паперами з урахуванням замортизованої премії/дисконту?

 Відповідь: Прибуток за кожною окремою операцією з борговими цінними паперами розраховується як позитивна різниця між доходом від такого відчуження, зменшеним на суму нарахованих, але не отриманих процентів і оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 Кодексу, та сумою витрат у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, зменшеною на суму сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

Збиток за кожною окремою операцією з борговими цінними паперами розраховується як від’ємна різниця між доходом від такого відчуження, зменшеним на суму нарахованих, але не отриманих процентів і оподаткування яких здійснюється відповідно до п. 137.18 Кодексу, та сумою витрат у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, зменшеною на суму сплачених процентів продавцю, нарахованих згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

Для зручності розглянемо операцію з торгівлі борговими цінними паперами на такому прикладі.

01.07.2013 платником придбано облігації з дохідністю 12 відс. річних за ціною 103 000 000 грн., до складу якої входить:

номінальна вартість облігації — 100 000 000 грн.;

накопичені проценти та сплачені продавцю — 1 000 000 грн.;

премія — 2 000 000 грн.

З 01.07.2013 по 31.07.2013 платником нараховано процентний дохід від володіння облігаціями в розмірі 1 000 000 грн., а також нараховано амортизацію премії в розмірі 50 000 гривень (умовно).

01.08.2013 — продаж платником облігацій за ціною 104 500 000 грн., до складу якої входить:

номінальна вартість облігації — 100 000 000 грн.;

нараховані, але не отримані проценти — 2 000 000 грн.;

премія —  2 000 000 грн.

В окремому податковому обліку операцій з торгівлі цінними паперами (прибуток оподатковується за ставкою 10 відс.) відображаються:

доходи від продажу облігацій: 102 550 000 грн. (104 500 000 – (2 000 000 – 50 000), де 104 500 000 грн. — ціна продажу облігацій;                    2 000 000 грн. – нараховані, але не отримані проценти; 50 000 грн. — амортизація премії;

витрати на придбання облігацій: 102 000 000 грн. (103 000 000 – 1 000 000), де 103 000 000 грн. — ціна придбання облігацій; 1 000 000 грн. — накопичені проценти, що сплачені продавцю;

фінансовий результат від торгівлі облігаціями: 550 000 грн. (102 550 000 грн. – 102 000 000 грн.).

Одночасно, у складі доходів платника, що враховуються при визначенні об’єкту оподаткування податком на прибуток, який оподатковується за основною ставкою податку (у 2013 році – 19 відс.), буде відображено процентний дохід нарахований за такими облігаціями у сумі 950 000 грн. ((1 000 000 – 50 000), де 1 000 000 грн. — нараховані проценти за період володіння облігаціями; 50 000 грн. — амортизація премії).

Запитання 4: До внесення змін до Податкового кодексу Законом №5519-VI, які набули чинності з 03.01.2013 супутні витрати, понесені у зв’язку з придбанням ЦП, у податковому обліку обліковувались як інші витрати і у собівартість ЦП не включались. Чи включаються такі витрати у собівартість ЦП після внесених змін, як того вимагає п.4 П(С)БО 12?

Відповідь: Так, включаються до собівартості цінних паперів, оскільки відповідно до абзацу 3 п.п.153.8.1 п.153.8 ст.153 Кодексу платники податку визначають фінансовий результат за операціями з цінними паперами відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом зменшення прибутків за операціями з цінними паперами на суму збитків від операцій з іншими цінними паперами протягом такого звітного періоду.

Запитання 5: Як бути з ЦП, який придбано на фондовій біржі, а продано поза фондовою біржею?

Відповідь: У разі відчуження поза фондовою біржею цінних паперів, що перебували в обігу на фондовій біржі на дату їх придбання, вони набувають статусу „позабіржових”, і фінансовий результат від таких операцій визначається окремо від фінансового результату операцій з біржовими цінними паперами.

Запитання 6: Коли платник втрачає право на врахування витрат на придбання цінних паперів при визначенні фінансового результату від продажу таких цінних паперів у зв’язку із фіктивністю їх продавця ?

Відповідь: Якщо на момент здійснення операції з відчуження ЦП емітент набув ознаки фіктивності, витрати по такій операції не визнаються.

Запитання 7: За якою ставкою оподатковується операція з продажу (іншого відчуження) корпоративних прав у неціннопаперовій формі?

Відповідь: Позитивний фінансовий результат від операцій з продажу (іншого відчуження) корпоративних прав у неціннопаперовій формі включається до складу інших доходів і враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, що оподатковується за ставкою 18 відсотків.

Запитання 8: За якою ставкою оподатковується податком на прибуток операція з відчуження акцій публічного акціонерного товариства іншій юридичній особі, що не є емітентом зазначених акцій?

Відповідь: Враховуючи те, що загальні правила оподаткування застосовуються для операцій з продажу та інших способів відчуження акцій приватних акціонерних товариств, то фінансовий результат від операцій з відчуження акцій публічного акціонерного товариства оподатковується за ставкою 10 відсотків, відповідно до п.153.8 ст.153 Кодексу.

Запитання 9: Чи включається до складу собівартості цінних паперів витрати на виплату комісійної винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом якого вони придбавались, а також витрати на оплату послуг зберігача таких цінних паперів?

Відповідь: Так, включаються. У разі реалізації цінних паперів платником податку на прибуток до складу собівартості цінних паперів включаються витрати на виплату комісійної винагороди торговцю цінними паперами, за посередництвом якого вони придбавались, а також витрати на оплату послуг зберігача таких цінних паперів.